När detta är "det"




The Temper Trap – Trembling Hands



"Det gäller att finna en sanning, som är sanning för mig,
att finna den idé för vilken jag vill leva och dö"

- Søren Kierkegaard


Jag har aldrig kunnat definiera mig och min ståndpunkt, min grundhållning
inför livet, så väl som jag kan nu. När man finner något som bokstavligt
talat får hjärtat att börja slå hårdare, något som får hela kroppen att brinna när
man läser om det, då vet man att man har funnit rätt. Det är inte något
intellektuellt, något logiskt; det är en känsla, en förnimmelse, som om hela
kroppen, alla ens sinnen, vet om att detta är det. Tidigare har jag läst och läst,
men aldrig riktigt utvecklat egna tankar, tagit emot och kanske funderat men
aldrig riktigt tagit det längre - inte förrän nu. Egna tankar, egna idéer, när de
börjar springa ur en, den känslan är oslagbar. När man börjar förstå världen, om
än bara ur sin egen synvinkel. Tack tackelitack!

 


Funderar och sen gör man valen





Att göra val blir så oerhört definitivt, defintivit är jobbigt; man vill alltid
hålla det öppet, hålla gränserna flytande, göra det möjligt att ändra sig.
Men ändå. När man har en magkänsla, en intuition, en vilja som skriker inom
en och protesterar när man försöker handla emot den, då är valet
ändå en befrielse. Det man måste göra. Och det är bara att göra det.






RSS 2.0