Det eviga samtalet
"Att det att prata med sig själv skulle innebära att man aldrig blev
motsagd är ett stort missförstånd. Tvärtom innehåller mina tankar
fler röster som motsäger mig än resten av hela världen."
Hjärtats spända strängar


The Antlers – KetteringVi läser om buddhismen; om livstörst. Först när man lyckas släcka sin livstörst, när man lyckas frigöra sig från allt det som håller en fast vid existensen, kan man uppnå det högsta stadiet och den sanna lyckan. Att släcka livstörsten handlar inte om att försaka allt i livet, om att leva i askes och i eremitskap; det handlar om måttfullhet. Om balans. Om att inte gå till ytterligheter.


Man måste hitta ett sätt. Att få balans utan kamp, utan att först ha gått
till någon ytterlighet som skadar. Det är min dröm.

RSS 2.0