KärlekenUbi caritas et amor Deus ibi est.

[Där det finns barmhärtighet och kärlek, där finns Gud.]Jag har blivit välsignad med en stor lycka.
Människor, fina, underbara människor. Ja, vår gemenskap
och bekanskap är kanske flyktig, ja, om några månader kommer
det vi har idag vara upplöst och borta, men det finns nu. Och just
nu gör det mig riktigt lycklig och trygg.
Människorna omkring mig lär mig om och ökar min
egen människokärlek.
Människorna omkring mig bryr sig om varandra, vi
bryr oss om varandra.
Människorna omkring mig skyddar, håller om, handen
på ryggen, armarna kring varandra.
Människorna omkring mig är visa och kloka, smarta
och helt fantastiskt roliga.
Människorna omkring mig har en öppenhet och
en nyfikenhet jag sällan har mött.
Jag vet vad som finns ibland oss, för det jag känner
för de här människorna och för vår gemenskap,
om än flyktig, är verkligen kärlek.


Bara en i hela världen


Det största sveket man kan göra mot sig själv
är att inte vara sig själv.

Alltså; det finns så många krafter som drar i en.
Så många fällor man skulle kunna falla ned i.
Så många sätt att vara på och ta efter.
Normer, trender, tusen och åter tusen liv som levs på
olika sätt, med olika förutsättningar, olika mål.

Och du har ditt liv. Och bara det.
Med dina förutsättningar och mål.
Om du inte levde ditt eget liv skulle du inte vara du.

Därför är det största sveket man kan göra mot
sig själv att inte vara sig själv.
Ger man upp sig själv finns det ingen kvar att försvara en.

RSS 2.0